Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430, 301-897
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net

NOVO U PONUDI


GLAMOX H40 WiFi

GLAMOX H60 WiFi

ADAX ECO BASIC KUPATILSKIElektroinstalacije
Razvodni Ormari
Električni radijatori - GLAMOX
Grijući kablovi - DEVI
Gromobrani sa ranim startovanjem - SERELI
UPS uređaji - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Kompenzacija reaktivne energije
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA

KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE
Projektovanje i izrada ormara za kompenzaciju rekativne energije


GROMOBRANI SA RANIM STARTOVANJEM
Ovlašteni zastupnik SERELI Francuska – Skaylance gromobrani sa ranim starotvanjem (E.S.E) - gromobranske hvataljke


REZNI ALATI
Ovlašteni zastupnik njemačke firme DIEWE – dijamantski rezni i brusni alati


RAZVODNI ORMARI

ORMARI vlastite proizvodnje -sve vrste sa CE znakom, i sa opremom renomiranih svjetskih proizvođača RADE KONČAR, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GENERAL ELECTRIC,HAGER, kao i šemiranje i prepravke postojećih razvodnih ormara.

GRIJUĆI KABLOVI I MREŽICE

Ovlašteni zastupnik firme Devi Danska - projektovanje i ugradnja grijućih kablova za grijanje podova, prilaznih rampi i sporednih saobraćajnica, ravnih krovova i oluka.
DEVI sistem radi potpuno automatski - automatski registruje potrebu za otapanjem snijega i leda i uključuje i isključuje grijanje po potrebi.
ELEKTROINSTALACIJE
Izvođenje svih vrsta elektroinstalacija jake struje - NN, VN, grijuće i ostale kablove svih vrsta,instalacija svih vrsta rasvjetnih tijela renomiranih proizvođača sa odgovarajućim stepenom zaštite,instalacije trafostanica i agregata, instalacije vanjske rasvjete sa isporukom i ugradnjom pocinčanih kandelabera i svjetiljki
Izvođenje svih vrste instalacija slabe strujei i u saradnji sa drugim firmama iz Republike Srpske ili samostalno vršimo postavljanje opreme različitih proizvođača slabe struje i puštanje u rad.
Izvođenje radova vezano za uzemljenje i gromobransku instalaciju, postavljanje instalacionog i priključnog pribora

NORVEŠKI RADIJATORI

Ovlašteni zastupnik norveških radijatora GLAMOX - prodaja i u ugradnja radijatora


DALJINSKO UPRAVLJANJE GRIJANJEM

Jedinim pozivom uključite grijanje, jednom porukom podesite temperaturu ili jednostavno putem aplikacije podešavajte sve što želite.
UPS UREĐAJI
Ovlašteni zastupnik prizvođača RIELLO – UPS uređaja


SKLOPNICI, KONTAKTORI I RELEJI
Ovlašteni zastupnik RADE KONČAR iz Skoplja, Makedonija
Kors d.o.o. je od sada u mogućnosti da Vam ponudi:
- Grebenaste sklopke tip BS
- Niskonaponske kompaktne prekidače tip KP
- Motorno zaštitne sklopke DMS25
- Sklopnike tip CM1, CNN, CNM, CNB, TK, CNK, CNP, CM, MBCNM, CN, CNNK, CNNM, CSFO
- Nadstrujne termičke releje tip TM, TRM
- Vremenske releje tip EVR, EVRU, ETZM
- Tipkala tip PB


KROVNI POKRIVAČI
Ovlašteni predstavnik TEGOLA CANADESE – Italija sa stručno osposobljenim krovopolagačima

Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved