Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430, 301-897
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Elektroinstalacije
Razvodni Ormari
Električni radijatori - GLAMOX
Grijući kablovi - DEVI
Gromobrani sa ranim startovanjem - SERELI
UPS uređaji - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Kompenzacija reaktivne energije
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA

KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE

KOMPLETNI ORMARI ZA KOMPENZACIJU REAKTIVNE ENERGIJE SNAGE do 1000 kVAr

ENERGETSKA EFIKASNOST KROZ KOMPENZACIJU REAKTIVNE ENERGIJE
Svi potrošači električne energije koji u svom radu stvaraju magnetno polje nazivaju se induktivni potrošači. Takvi potrošači su: elektro motori, transformatori, prigušnice za fluorescentne sijalice, induktivne elektrotermičke peći , aparati za zavarivanje i dr.
Energija koja je potrebna da se formira magnetno polje kod induktivnih potrošača naziva se reaktivna el.energija.

Električna energija koju koriste induktivni potrošači sastoji se iz:
  • aktivne el.energije P, koja se u suštini pretvara u određeni korisni rad. Ova se energija mjeri u kWh
  • reaktivne el.energije Q, koja stvara magnetno polje, koje je osnova za rad induktivnih el.motora. Ova se energija mjeri u kVArh
Reaktivna energija je deo utrošene energije, koj se ne pretvara u koristan rad. Prema tome, ovi potrošači troše aktivnu i reaktivnu energiju, a pri tome efikasno iskorištavaju samo jedan dio energije i to aktivnu.

Reaktivna energija potrebna za rad induktivnih potrošača može se dobiti i na drugi način, a ne preko distributivne mreže. Reaktivna energija koja je potrebna za funkcioniranje induktivnih potrošača naizmjenične struje dobija se iz paralelno uključenih kondenzatora, odnosno kondenzatorskih baterija. Ovaj se postupak naziva kompenzacija reaktivne energije.

PREDNOSTI OD KOMPENZACIJE JALOVE ENERGIJE
  • Poboljšana učinkovitost cijelog elektroenergetskog sistema preko smanjenja gubitka u EES
  • Za isti obim potrošnje el.energije smanjuje se obim proizvodnje, umanjena emisija CO2 gasova, umanjena jalovina pri proizvodnje el.energije u termoelektranima
  • Smanjenje gubitka u distributivnim transformatorima i u dalekovodima
  • Manji padovi napona u dugačkim distributivnim provodnicima, čime se poboljšava stabilnost u elektroenergetskom sistemu
  • Manje grijanje provodnika čime se produžava radni vijek izolacije provodnika
  • Manje zagrijavanje el.motora, transformatora i drugih el.uređaja čime se produžava njihov radni vijekCopyright © 2011 KORS DOO All rights reserved