Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430, 301-897
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Elektroinstalacije
Razvodni Ormari
Električni radijatori - GLAMOX
Grijući kablovi - DEVI
Gromobrani sa ranim startovanjem - SERELI
UPS uređaji - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Kompenzacija reaktivne energije
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA

DEVI GRIJAČI

Kliknite da pogledate i preuzmete
- KATALOG PROIZVODA DEVI

DEVI je najveći evropski proizvodač opreme za električno podno grijanje. Jedina smo kompanija u sektoru koja razvija, proizvodi i prodaje kompletne sisteme koji sadrže kako grijne kablove tako i termostate. Zato postoji kompletno uklapanje između pojedinih komponenti koje čine naše grijne sisteme, što znači visoke performanse, optimalnu pouzdanost i korisnost i odgovarajuće nisku potrošnu energiju.

DEVI proizvodi širok izbor provjerenih i testiranih rješenja grijnih kablova – sve od tankih sistema grijnih mrežica namenjenih za svrhe renoviranja do kompletnih grijnih sistema za sobno grijanje u privatnim stanovima kao i u kancelarijama i industrijskim zgradama.
DEVI takode isporučuje rješenja za otapanje snijega i leda. Naši kablovi i termostati održavaju saobraćajne površine, utovarne rampe i krovne konstrukcije sigurnim u hladnim krajevima širom svijeta.
Mi obezbjeđujemo sisteme za zaštitu od smrzavanja cijevi i oluka i grijemo tlo u staklenicima ili čak i ispod fudbalskih terena.

Otapanje snijega i leda

DEVI sistem za otapanje snijega i leda se sastoji od deviflex ili devi-iceguard grijnih mrežica, devireg termostata i instalacionog pribora. DEVI sistem se može promijeniti na krovnim konstrukcijama i na zemlji.
DEVI sistem je dizajniran tako da obezbjedi sigurnost za ljude, vozila i zgrade preko sigurnog hodanja i vožnje tokom zime i sigurnost u smislu manje štete na zgradama.
DEVI sistem radi potpuno automatski.On automatski registruje potrebu za otapanjem snijega i leda i uključuje i isključuje grijanje po potrebi.

KROVNE PRIMJENE

DEVI sistem za krov i krovne oluke se može instalirati na bilo kojoj vrsti krovne konstrukcije gdje postoji potreba za sprječavanjem nagomilavanja otopljene vode u olucima i smanjuje oštećenja konstrukcije izazvana ledom.
Sistem treba instalirati duž ivice krova ili na mjestima gdje postoji rizik od formacije snijega i leda. U olucima je šteta spriječena efikasnom i slobodnom drenažom otopljene vode, što obezbjeđuje funkcionisanje sistema na zadovoljavajući način.


Elektronski devireg termostati obezbjeđuju postizanje optimalnih rezultata uz najmanju moguću količinu potrošene energije. Da bi postigli te rezultate, senzori i termostati očitavaju vremenske prilike sa velikom preciznošću, automatski uključujući i isključujući grijanje u pravom momentu. Uobičajena područja primjene su krovne konstrukcije, vertikalni i horizontalni oluci i krovne rigole.

Krovni ( horizontalni) i vertikalni oluci

Kabl ide naprijed i nazad duž oluka onoliko puta koliko je potrebno da se dostigne potrebna snaga. Dvije dužine kabla ( naprijed i nazad ) je obicno dovoljno.
Uopšteno, ako je spoljašnja temperatura iznad -20° C, treba vam:
 • - 2 dužine kabla u oluku na hladnom krovu,
 • - 3 dužine kabla u oluku na toplom krovu.

  Ako je temperatura ispod -20° C treba vam:
 • - 3 dužine kabla u oluku na hladnom krovu,
 • - 4 dužine kabla u oluku na toplom krovu.

  Grijni kablovi se mogu instalirati na više nacina u olucima, ali obicno je isti kabl instaliran i za krovne i za horizontalne oluke.
  U krovnim olucima kablovi su fiksirani na pravilnom razmaku pomocu devifast držaca.
  U vertikalnim olucima je obješen metalni lanac sa unutrašnje strane na koji su kasnije zakacene devifast zakacke. Ako dužina kabla ne prelazi 50cm, metalni lanac nije potreban ali su zakacke i dalje potrebne. Kao alternativa, može se koristiti konopac u vertikalnim olucima. U ovom slucaju kabl je pricvršcen sa posebnim metalnim držacima. Ako se za krovne primjene koristi samoregulirajući kabl ( devi – iceguard )onda je obicno dovoljno 1m kabla po 1m oluka. Sa samoregulirajući kablovima nije neophodno korištenje metalnog lanca u vertikalnom oluku. Kabl mora biti zašticen od oštrih ivica oluka.

  Krovne rigole

  Instalacije grijnih kablova u rigolama je obicno u vezi sa vecim zgradama. grijni kabl se vodi naprijedi nazad duž oluka da bi se postigla odgovarajuca snaga po m2. Preporucujemo devifast montažnu traku za pricvršcivanje kabla u rigoli i devifast plasticne držace kabla za pricvršcivanje kabla za metalni lanac u vertikalnom oluku.

  Cesto je više horizontalnih oluka smješteno u sredini rigole. Ako se mala dužina kabla vodi duž cijevi, treba koristiti devifast držace da bi se izbjeglo ukrštanje kablova. Ako se kabl vodi cijelom dužinom cijevi, mora ga držati lanac koji visi od vrha cijevi. Kuka lanca mora biti smještena preko kablova u oluku.

  Krovne konstrukcije

  Tokom zime se mogu desiti sljedece neprijatne pojave ( posebno na toplim krovovima ) : velika kolicina snijega i leda se akumulira na nižem ne zagrijanom dijelu krova. Postepeno se kondenzuje i pretvara u veliku gromadu leda. Na proljece ili kada vrijeme otopli tokom zime ova gromada može da sklizne niz krov oštecujuci krovnu konstrukciju i stvarajuci ozbiljnu prijetnju svemu i svakome ko je u blizini kuce. Uobicajena snaga za krov je 250 W/m2.
  Da bi se sprijecila akumulacija leda, grijne kablove treba instalirati na nižem dijelu krova. Kada se grijni kablovi instaliraju na krovu, instalacija se cesto kombinuje sa jedinicom za zaustavljanje snijega da se sprijeci sklizavanje snijega. Ova jedinica za zaustavljanje snijega se obicno postavlja na 50 - 100 cm od ivice krova.

  Grijni kabl je instaliran u lukovima koji su udaljeni od ivice krova 50 - 100 cm uz krov, prema jedinici za zaustavljanje snijega. Važno je da se kabl instalira u lukovima uz i niz krov a ne pravom linijom duž krova. Kabl mora biti pricvršcen na odgovarajucim intervalima jer je instalacija izložena oštrim vremenskim uslovima.

  U nekim slucajevima kabl može biti pokriven limom od istog materijala od koga je i krov. Ovo štiti kabl od mehanickih oštecenja, direktnih suncevih zraka, otpalog lišca itd.

  OSTALE PRIMJENE

  Utovarne rampe
  Utovarne rampe moraju biti bezbjedne i slobodne od snijega i leda. DEVI sistem za otapanje snijega i leda smanjuje rizik od nesreća i obezbjeđuje rad u bilo koje vrjeme. Utovarne rampe su obično otvorene i zato su izložene uticaju hladnog vremena.

  Spoljašnje stepenice
  Sistem za otapanje snijega i leda se moze koristiti kao efikasna preventiva protiv klizavih i opasnih stepenica.

  Trotoari
  Sistem za otapanje snijega i leda može da obezbjedi sigurnu površinu za pjezake. Osim održavanja pješačkih zona slobodnim od snijega, sistem obezbjeđuje i čiste ulaze u radnje.

  Grijanje cjevi
  DEVI sistem za trasiranje cijevi se sastoji od deviflex grijnih kablova, devireg termostata i instalacionog pribora. Devireg termostati sa senzorima obezbjeđuju postizanje optimalnih rezultata uz najmanji mogući utrošak energije.

  DEVI sistemi za trasiranje cijevi mogu se koristiti u dvije osnovne svrhe:
  1. zaštita cijevi od smrzavanja
  2. održavanje željene temperature u cijevima

  Sistemi za zaštitu od smrzavanja se instaliraju tamo gdje postoji potreba za sprječavanjem smrzavanja i oštećenja izazvanih ledom cijevima za vodu i kanalizaciju.

  PODNO GRIJANJE

  Sistem grijanja primjeren ovom vremenu, a opet tehnički ispred njega, može se prepoznati po više faktora.
  - Fleksibilan je.
  - Komforan je.
  - Jeftin je za ugradnju.
  - Koristi pun potencijal energetskog izvora i zato koristi manje energije. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve za očuvanje životne sredine.

  DEVIHEAT je upravo takav sistem.

  DEVIHEAT je fleksibilan...!
  Deviheat osigurava adekvatno zagrijavanje prostorija u kući, prodavnici, kancelariji, sportskoj sali i svuda gdje je potrebna prijatna toplota. Može se ugraditi u sve tipove podova.
  Deviheat se ne vidi.

  DEVIHEAT je dobr investicija...!
  To je sistem grijanja kod kojeg postoji najmanji mogući gubitak energije. Jeftin je za ugradnju. Deviheat je dudotrajan. Deviflex grijni kablovi će trajati onoliko dugo koliko i kuća u kojoj su ugradeni, a pri tom se ne moraju održavati!

  DEVIHEAT je ekološki opravdan...!
  On efikasno koristi energiju zahvaljujući toplotnim efektima elektronskog Deviheat termostata, koji obezbjeđuje izuzetno preciznu kontrolu potrošnje energije.

  Oblasti primjene:
  Deviheat podno grijanje može bez izuzetka biti korišćeno u svim prostorijama u kući ili u poslovnom prostoru ili u nekim drugim objektima.

  Prednost DEVIHEAT-a:
  - Topli pod.
  - Jaka podna konstrukcija bez neophodnog održavanja.
  - Širok spektar mogućnosti.
  - Manja potreba za ventilacijom.
  - Suv pod.
  - Prevencija vlage.

  Regulacija:
  Za kontrolu temperature, potreban je Devireg termostat. Postoji širok spektar Devireg termostata: sa sobnim senzorom, sa podnim senzorom ili sa kombinacijom ova dva.

  Postoji kao što se može vidjeti, mnogo razloga da DEVIHEAT bude Vaš izbor.

  Naši radovi

  JAVNA PARKING GARAZA SA VISENAMJENSKIM TRGOM SARAJEVO - radovi u toku ... • Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved