Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430, 301-897
Braće Pišteljića 1
(preko puta tvornice "Vrbas")
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Elektroinstalacije
Razvodni Ormari
Električni radijatori - GLAMOX
Grijući kablovi - DEVI
Gromobrani sa ranim startovanjem - SERELI
UPS uređaji - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - kontaktori, sklopke i releji
Kompenzacija reaktivne energije
Rezni alati - DIEWE NJEMAČKA

O NAMA

Preduzeće KORS osnovano je 1982 godine. Osnovna djelatnost "KORS"-a je izvođenje svih vrsta elektroinstalaterskih radova.

Posjedujemo Licencu za izvođenje radova instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja, i instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao i licencu za elektroinstalacijske radove uvođenje / postavljanje električnih instalacija i opreme jake i slabe struje za Federaciju BIH.

Ugrađujemo:
 • RAZVODNE ORMARE vlastite proizvodnje -sve vrste sa CE ZNAKOM proizvedene po ISO standardu, a sa opremom renomiranih svjetskih proizvođača ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GENERAL ELECTRIC,HAGER, RADE KONČAR kao i šemiranje i prepravke postojećih razvodnih ormara,
 • SVE VRSTE RASVJETNIH TIJELA RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA SA ODGOVARAJUĆIM STEPENOM ZAŠTITE
 • KABLOVE I PROVODNIKE ( NN , VN, GRIJUĆE i ostale kablove svih vrsta )
 • Trafostanice, Agregate, UPS uređaje
 • Izvodimo radove vezane za uzemljenje i gromobransku instalaciju, postavljanje instalacionog i priključnog pribora
 • Izvodimo radove za vanjsku rasvjetu sa isporukom i ugradnjom pocinčanih kandelabera i svjetiljki
 • Izvodimo sve radove slabe struje na postavljanju instalacija a u saradnji sa drugim firmama iz Republike Srpske ili samostalno vršimo postavljanje opreme različitih proizvođača slabe struje i puštanje u rad.
 • električne radijatore Glamox
Od materijala,prodajemo proizvode sljedećih firmi (čiji smo zastupnici):
 • Firme Tegola Canadese Italija – krovni pokrivači
 • Firme RIELLO Italija –UPS uređaji
 • Firme Devi Danska (grijanje podova, grijanje prilaznih rampi i sporednih saobraćajnica, ravnih krovova i oluka)
 • Firme RADE KONČAR kontaktori i relei Makedonija(Grebenaste sklopke tip BS, Niskonaponske kompaktne prekidače tip KP,Motorno zaštitne sklopke DMS25, Sklopnike tip CM1, CNN, CNM, CNB, TK, CNK, CNP, CM, MBCNM, CN, CNNK, CNNM, CSFO,Nadstrujne termičke releje tip TM, TRM,Vremenske releje tip EVR, EVRU, ETZM, Tipkala tip PB)
 • Firme DIEWE Njemačka -Rezni alati
 • Firme GLAMOX -Norveški radijatori (Glamox i Adax NEO)
 • Firme SERELI Francuska- GROMOBRANI SA RANIM STARTOVANJEM SKYLANCE E.S.E.(štapne hvataljke)

Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved