Engleski Srpski
Phone: 051 327- 430, 327-431
Brace Pisteljica 1
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Electric Installations
Distribution Cabinets
Electric heaters - GLAMOX
Heating cables - DEVI
Lightning arresters with early start - SERELI
Reactive power compensation
Cutting tools - DIEWE GERMANY

REFERENCE LISTSI REFERENCE LIST - ELECTRICAL INSTALLATIONS

 • GLAVNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE CENTRALNE BANKE BIH U BANJOJ LUCI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED-Pripremni radovi vanjska rasvjeta i gradilisni ormari sa napajanjem,TERMOELEKTRANE STANARI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED- Elektroinstalaterski radovi JAKE STRUJE I VATRODOJAVE na objektima TERMOELEKTRANE STANARI
 • IZVO?ENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA U OBJEKTIMA ZA POTREBE GRADILISTA,TERMOELEKTRANE STANARI
 • Objektat ELEKTRO RADIONICE i MASINSKE RADIONICE i vanjski razvod MASINSKE I ELEKTRO RADIONICE Termoelektrane Stanari
 • UPRAVNA ZGRADA PK RASKOVAC u Stanarima
 • UPRAVNA ZGRADA POLICIJE BRCKO DISTRIKTA U Brckom
 • GRANICNI PRELAZ GRADISKA I FAZA
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA HOTELA "KARDIAL", IZGRADNJA BAZENA NA OTVORENOM PROSTORU I OPREMANJE KUHINJE I WELLNES-a, Isporuka i ugradnja trafostanice i agregata, ZTC Banja Vrucica u Teslicu
 • IZVO?ENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA JAKE I SLABE STRUJE TERAPIJSKE ZGRADE, PRIZEMLJA I SUTERENA HOTELA SRBIJA u sklopu kompleksa Banja Vrucica
 • Podzemni tunel izme?u hotela Kardial i hotela Srbija sa ure?enjem platoa nad dijelom tunela u krugu ZTC ,,Banja Vrucica"
 • IZVO?ENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA u FABRICI DUVANA a.d. Banja Luka
 • SPORTSKA DVORANA LAKTASI Izvo?enje radova elektroinstalacija, trafostanice i javne rasvjete, kao i isporuka i montaza sportske opreme
 • SPORTSKA DVORANA NOVI GRAD
 • RAIFFEISEN BANKA Banja Luka
 • RAIFFEISEN BANKA Doboj
 • KOMERCIJALNA BANKA BANJA LUKA Narucioc AD MERKUR BANJA LUKA
 • KOMERCIJALNA BANKA MRKONJIC GRAD
 • ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka POSLOVNICA PRNJAVOR Ulica Veljka Milankovica broj 1
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka-Prosirenje, razdvajanje instalacija i rekonstrukcija razvodnih ormara za objekat C i glavnog razvodnog ormara za objekat A "
 • POSLOVNICA UNICREDIT BANKE PRNJAVOR
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka- IZVO?ENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VISOKO PRIZEMLJE I AUTOSALTER
 • Objekat sa maksimalnim obezbje?enjem i intezivnim programom postupanja u Kazneno-popravnom zavodu Foca
 • Elektroinstalaterski radovi na nadogradnji postojeceg objekta osu?enickog paviljona u krugu KPZ TUNJICE u Banja Luci
 • "HEMOFARM"- ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SONIC I STEND, a sve u svrhu prosirenja proizvodno skladisnih kapaciteta fabrike cvrstih formi lijekova u Banja Luci u fabrickom kompleksu Novakovici
 • "HEMOFARM"- isntalacije jake struje u okviru radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji proizvodnog pogona koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovici, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagra?en na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovici
 • "HEMOFARM"- Razvlacenje mreze za automatiku termotehnickih instalacija i opreme u objektu "Sonic" i "Stend", Banja Luka - Novakovici,kao i u objektu koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovici, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagra?en na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovici
 • "HEMOFARM"- Rekonstrukcija sobe za razmeravanje u Hemofarm D.O.O. Banja Luka - Novakovici,
 • Izvo?enje elektroinstalacija u prostoru Zavoda za Radiologiju u krugu KBC Banja Luka
 • Izvo?enje elektroinstalacija za masinske instalacije u krugu KBC BANJA LUKA
 • Izvo?enjem elektroinstalaterskih radova- isporuka i ugradnja nosaca kablova kao i energetskih i signalnih kablova za objekte Kotlovnica Starcevica i Kosmos Banja Luka
 • ProCredit Bank d.d. Sarajevo-ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U FILIJALI BANJA LUKA UL. BRACE POTKONJAKA br.4
 • ??? "????" ????, ?????? ? ??????????? PRIKLJUCIVANJE SISTEMA ELEKTROGRIJANJA IMPULSNIH LINIJA INSTRUMENTACIJE NA SEKCIJAMA 30, 31, 32, 34, 35, 37, 50, 53, 56 I 92 KA POSTOJECIM ELEKTRO MREZAMA U ,,RAFINERIJI NAFTE'' A.D. BROD 111131
 • UNA GRA?EVINSKO PREDUZECE KOZARSKA DUBICA- IZVO?ENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VRTIC KOLIBRI
 • J.P. PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE - IZGRADNJA SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRNSICAMA U LAKTASIMA, KLASNICAMA I ALEKSANDROVCU
 • "ICM TRADE" SALON I SERVIS AUTOMOBILA VW, Glamocani
 • Dom kulture Mrkonjic Grad Investitor : OPSTINA MRKONJIC GRAD
 • PROTIVGRADNA ZASTITA R.Srpske (38 objekata)
 • "EUROHEM"- TVORNICA DETERDZENATA- Banja Luka
 • POGON ZA PRERADU STOCNE HRANE GUBER- PRNJAVOR
 • FABRIKA VODE Centra za banjsko-klimatsko lijecenje Guber Srebrenica
 • KAFE VIDIKOVAC Centra za banjsko-klimatsko lijecenje Guber Srebrenica
 • "FLOREX"-PROIZVODNA HALA I KOTLOVNICA
 • TVORNICA TEKSTILA "PERPER" Malo Blasko
 • TVORNICA "ABI SEZ" -Zaluzani
 • "SIMPROMAKS" -NOVI GRAD
 • DRVNA INDUSTRIJA PODGRADCI
 • "CARMEN LINE " TVORNICA KONFEKCIJE -Trn
 • JU Novi Urbanisticki Zavod Banja Luka-sanacija
 • S.P.O. P0+P+4+PE I P0+P+5+PE i prostora Jevrejski Kulturni Centar na uglu Ul. Gavre Vuckovica i Save Kovacevica u Banjoj Luci
 • S.P.O ulica Sime Miljusa (57 stanova 8 poslovnih prostora), Banja Luka
 • S.P.O. ,,TOPOLINO" LAMELA I,II,III, Vase Glusca, Banja Luka
 • S.P.O. KOLEKTIVNO STANOVANJE, L1,2,3,4 I GARAZE, Banja Luka
 • S.P.O. LEC Vl. Jokic Aleksandar
 • S.P.O. Investitor Magra d.o.o. Banja Luka
 • S.P.O. P0+P+2+M? - u Ulici Mladena Stojanovica Banja Luka Investitor Domino d.o.o.
 • "POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA P0+P+2+M" Narucioc "BDB AGENT" u Ulici I Krajiskog korpusa u Banja Luci
 • S.P.O. " BEWO RIVER APARTMENT" - Banjaluka
 • Stambeno poslovni objekat P0+P+4+PE U Ulici Petra Preradovica u Banja Luci Investora Habitat
 • STAMBENI OBJEKAT na k.c. 4193 i 4194 k.o. Banja Luka 7 u Ul. Milana Rakica-TRGOVINA a.d. Laktasi
 • STAMBENI OBJEKTI S-18,S-45,S 45+15 Derventa- INVESTITOR "WORLD BANK"
 • ''SESNAEST STAMBENIH JEDINICA U VELIKOM BLASKOM OPSTINA LAKTASI''
 • POSLOVNA ZGRADA "JELSINGRAD" Banja Luka
 • P.O. "Kulturno informaticki centar za slijepa lica" - Ul. Frane Supila, Banja Luka
 • P.O. " NISKOGRADNJA", u Ulici Vase Pelagica 2 Banja Luka
 • P.O. "PINGVIN 2B", Banja Luka
 • STAMBENI objekat ZGRADA 1,2,3 I 4 , VANJSKA RASVJETA I TRAFOSTANICA U ULICI KOSTE JARICA U BANJA LUCI
 • SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA OPSTINA GACKO
 • AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA Bosna i Hercegovina-ODRZAVANJE INSTALACIJE
 • Stambeni P+1+M "Krajina Klas" d.o.o. u BANJA LUCI, Ada-Debeljaci 2, Banja Luka
 • MONTAZNE KUCE -KANADA ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA (Trebinje,Ljubija,Sargovac,Laktasi i Derventa)
 • SUMARSKI FAKULTET (komplet radovi)- Banja Luka
 • ELEKTRO-TEHNICKI FAKULTET BANJA LUKA -IZVO?ENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA ZA NADZI?IVANJE ETAZE NAD DIJELOM POSTOJECEG OBJEKTA
 • NISKOGRADNJA doo-FAKULTET POLITICKIH NAUKA I I II FAZA Banja Luka
 • VATROGASNI DOM BANJA LUKA LUKA -IZVO?ENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
 • GRADIP- REZERVOAR DR3 U GRABIK ILOVI, DR1 U PECENEG ILOVI, DR4 U MACINOM BRDU OPSTINA PRNJAVOR
 • "Kino Palas rekonstrukcija " OSKAR FILM d.o.o.
 • "ALTERNATIVNA TV" Banja Luka- komplet elektro instalacije jake i slabe struje
 • "ALTERNATIVNA TV" - Relej, Banja Luka
 • "BEL TELEVIZIJA " - Banja Luka
 • LISINA KOZARA -TV RELEJ ATV TELEVIZIJA
 • ,,CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" RS Banja Luka
 • ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE Banja Luka
 • UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA IZVO?ENJE ELEKTRO RADOVA U ULICI NIKOLE TESLE
 • ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA broj 31 Banja Luka MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA Republicka direkcija za promet i kontrolu proizvodnje NVO razni radovi
 • Trzni centar u Banja Luci, ul Branka Popovica izgra?en na zemljistu oznacenom kao k.c. 802/1 FRUCTA TRADE- FRUCTA TRADE
 • Pekara Tehnorad Derventa
 • ROBNA KUCA "IZBOR" Doboj
 • MARKET DELTA -JADRANKA -LAUS, Banja Luka
 • KONZUM ("OLIJANDER - JELENA") u Laktasima
 • TRZNI CENTAR"MILENIJUM" - Derventa (8000m2)
 • TRZNI CENTAR- Teslic
 • SANACIJA UPRAVNE ZGRADE "TELEKOM"
 • "TELEKOM KONTAKT CENTAR" -sanacija, Banja Luka
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD-izvo?enje radova izgradnje i unutrasnjeg ure?enja prostora TKC Banja Luka NOS I SALA ZA PREZENTACIJU )
 • TELEKOM SRPSKE-PREPAID SERVIS
 • SANACIJA OBJEKTA CENTRALNOG SKLADISTA VELETEKSTIL- TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA FAZA III
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- Gra?evinsko-zanatski, masinski i elektro radovi na ure?enju i opremanju poslovne jedinice u Modrici , Ulica Cara Lazara bb
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD IZVO?ENJE ELEKTROINSTALACIJE ATC LAUS
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Rekonstrukcija elektroinstalacija u kancelarijama br. 4 i br. 8 i zajednickog dijela elektroinstalacija na IV spratu aneksa 'A' Medicinske elektronike , kao i na prvom spratu ANEKSA "B"
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Izvo?enje radova na elektro instalacijama na trecem spratu Medicinske elektronike - objekat 'A' i prvom spratu Aneksa 'B'.
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD- ADAPTACIJA PJ.TREBINJE,LJUBINJE,GACKO I NEVESINJE
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD - ADAPTACIJA ZGRADA ALFOM
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD - SANACIJA PJ FOCA,BRATUNAC,SOKOLAC,LOPARE I ZVORNIK
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD - SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U BOSANSKOM BRODU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U VISEGRADU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- IZVO?ENJE RADOVA NA URE?ENJU ENTERIJERA I OPREMANJU U PJ MTEL-A VISEGRAD-ANDRIC GRAD
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- PJ Gospodska ulica Banja Luka
 • MTEL AD . BANJA LUKA -Ure?enje i opremanje poslovnice MTEL-a u Gradisci
 • MTEL AD . BANJA LUKA -Ure?enje i opremanje poslovnice MTEL-a u Bijeljini
 • L.T.G. COMPANY d.o.o. GALERIJA BANJA LUKA
 • GALERIJA PLUS Izlozbeno prodajni salon Muzeja Savremene umjetnosti u Srpskoj ulici u Banja Luci
 • NADOGRADNJA DVA SPRATA ZGRADE VRHOVNOG SUDA u BANJALUCI
 • OS JOVAN DUCIC NENADA KOSTICA 7 BANJA LUKA
 • VISOKA SKOLA KOMUNIKOLOSKI KOLEDZ - Banja Luka
 • OSNOVNA SKOLA OSTRA LUKA - INVESTITOR- JAPANSKA VLADA
 • UGOSTITELJSKA SKOLA BANJA LUKA
 • OSNOVNA SKOLA SVETI SAVA Banja Luka
 • "Izgradnja fiskulturne dvorane u Podrucnoj skoli osnovne skole <> Slatina u Boskovicima"
 • Vanjska rasvjeta oko Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci Investitor Univerzitet Banja Luka
 • OSNOVNA SKOLA SA FISKULTURNOM DVORANOM- Derventa
 • OSNOVNA SKOLA "AGICI "- Derventa
 • OSNOVNA SKOLA - KOSTRES - INVESTITOR "SANDNES- DUBROVNIK GROUP" Sandnes, Norway
 • TEHNICKA SKOLA - Bijeljina
 • STUDENTSKI CENTAR NIKOLA TESLA Banja Luka -Izvo?enje montaznih radova i isporuka opreme po projektu Rjesenja internet pristupa u studentskom centru
 • Gra?evinski i ostali radovi na benzinskoj stanici "NESTRO PETROL" a.d. Bojica Han
 • Upravna zgrada Nestro Petrol a.d. U Ulici Kralja Alfonsa XIII br. 9- Demontaza stare i postavka nove elektro opreme (kablaza, osiguraci itd..) racunarske mreze (pasivna racunarska mreza) i vatrodojave
 • "KRAJINA PETROL" -SANACIJA 14 BENZINSKIH PUMPI - KOMPLET
 • "KRAJINA PETROL "-NOVI REZERVOARI,KOMPLET AUTOMATIKA I VANJSKA RASVJETA
 • "KRAJINA PETROL" (pogon Ramici i Dervisi)
 • "KRAJINA PETROL" -UPRAVNA ZAGRADA - Ramici
 • BENZINSKA PUMPA- Modrica
 • VU " KRAJINA"-POSLOVNI PROSTORI - Banja Luka
 • "OBS"- Banja Luka
 • KASARNA " MANJACA "
 • KASARNA " VRBAS " - Banja Luka
 • KASARNE " MALI LOGOR"
 • KASARNA " KOZARA"- Banja Luka
 • KASARNA "SARICA"- Banja Luka
 • KASARNA "PETAR MRKONJIC"- Mrkonjic Grad
 • VP 1050 -UPRAVNA ZGRADA
 • BISKUPIJA " KARITAS " Banja Luka - INVESTITOR "IOM"
 • PTT - Sipovo
 • Sanacija i adaptacija objekta Poste 78400 Gradiska, razni radovi
 • AUTOBUSKA STANICA- Sipovo
 • "VITAMINKA" - VELIKA HALA
 • "VITAMINKA" - MALA HALA
 • "VITAMINKA " - UPRAVNA ZGRADA
 • "VITAMINKA" - KOTLOVNICA
 • "VITAMINKA"- Sanacija vanjske rasvjete
 • VANJSKA RASVJETA - Slatina (3,8 km)
 • URE?AJ OTPADNIH VODA Slatina
 • NISKO NAPONSKA I VISOKO NAPONSKA MREZA Slatina
 • BETONSKE TRAFO STANICE X2 Slatina
 • AMBULANTA -Slatina
 • VODOVOD Slatina
 • VODOVOD Laktasi
 • VODOVOD Bosanski Novi
 • PROIZVODNE HALE "SLATEX"
 • UPRAVNA ZGRADA "SLATEX"

II  PROJECTS OF INVESTOR GRADSKA UPRAVA Banja Luka:

 • STAMBENA ZGRADA ZA RATNE VOJNE INVALIDE U NASELJU ADA LAMELA 1,2,3 - B. V. Stepe Stepanovica, Banja Luka, 34 stana
 • SKUPSTINA OPSTINE BANJA LUKA- NAPAJANJE RACUNARSKE OPREME
 • SKUPSTINA OPSTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA ADAPTACIJA KABINETA SALA ZA SASTANKE i II SPRATA
 • SKUPSTINA OPSTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA EL.INSTALACIJA NA II SPRATU I POTKROVLJU SO Banja Luka
 • TURISTICKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE, TURISTICKA ORGANIZACIJA - Banja Luka
 • MUP RS- IZRADA RACUNARSKE MREZE
 • MUP RS- RADOVI NA ADAPTACIJI, CJB Banja Luka, razni radovi
 • ADAPTACIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA DRUSTVENOG DOMA U ZALUZANIMA
 • SANACIJA Drustvenog Doma u Bronzanom Majdanu, SANACIJA I ADAPTACIJA MJESNE ZAJEDNICE CESMA, MJESNE ZAJEDNICE KOCICEV VIJENAC I MJESNE ZAJEDNICE BULEVAR razni radovi
 • DOGRADNJA SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U UL. JOSIFA PANCICA BR. 4 U BANJA LUCI - "TROPIC STARCEVICA" razni radovi
 • SO BANJA LUKA-SANACIJA RAVNOG KROVA IZNAD SALE 238, URE?ENJE ATRIJUMA, IZRADA KOSE RAMPE I LIFTA
 • VANJSKA RASVJETA U UL. MAJEVICKA BANJA LUKA
 • MBTS U UL. MAJEVICKA BANJA LUKA SA PRIPADAJUCIM VN VODOM
 • GENERALOVA VILA BANJA LUKA (OBJEKAT UPRAVE CENTRA ZA PREDSKOLSKO VASPITANJE)
 • DOM SOLIDARNOSTI BANJA LUKA
 • DOM VOJSKE BANJA LUKA
 • JAVNE GARAZE U OBJEKTU ,,ESTETIKA CENTAR" ul. Vidovdanska b.b. Banjaluka
 • POLIKLINIKA-sanacija elektroinstalacija podrum i prizemlje, Banja Luka
 • RAKOVACKE BARE-elektroinstalacije ,,PAUK SLUZBA", Banja Luka
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU SLUSANJA I GOVORA SKOLA ZA SLUSNO OSTECENU DJECU razni radovi
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODICNE MEDICINE OBILICEVO
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODICNE MEDICINE MISIN HAN
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODICNE MEDICINE STRICICI
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODICNE MEDICINE U PLATONOVOJ ULICI BANJA LUKA
 • Vanjska rasvjeta -izvo?enje radova na izgradnji javne rasvjete uz ucesce gra?ana u sledecim ulicama: Suboticka i druge u Banjoj Luci
 • Sanacija tri poslovna prostora Grada Banja Luka u ulici Vojvode Momcila
 • Rekonstrukcija aneksa IV zgrade Administrativne sluzbe grada Banja Luke
 • Sanaciji domova kulture u M.Z Verici i M.Z. Debeljaci

III PROJECTS OF INVESTOR TROPIC d.o.o.:

 • "TROPIC CENTAR" I FAZA-Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Brod
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Brcko
 • "TROPIC CENTAR" -Prijedor
 • "TROPIC CENTAR" -Novi Grad
 • "TROPIC CENTAR" -Doboj
 • TRAFOSTANICE "TROPIC CENTAR"- Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Brod
 • "TROPIC" SUPERMARKET Borik, Banja Luka
 • "TROPIC" TVORNICA ZA PRERADU RIBE- Klasnik
 • "TROPIC CENTAR" II FAZA, 6000 m2 -Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" ZALUZANI-sanacija
 • "TROPIC CENTAR" BIJELJINA - RASVJETA
 • "TROPIC CENTAR" OBILICEVO BANJA LUKA
 • "TROPIC CENTAR" BOSANSKI BROD
 • "TROPIC CENTAR" BRCKO
 • RAZDVAJANJE MJERENJA TROPIC DOO-TROPIC MALOPRODAJA
 • OBJEKAT "OBI" BANJA LUKA-(TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL,NN KABLOVI, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE U OBJEKTU),
 • "MERCATOR GRADISKA" -(TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL,NN KABLOVI, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE U OBJEKTU)
 • OBJEKAT MOJ MARKET Aleja centar , Krajina

IV DELIVERY OF DISTRIBUTION CABINETS for buildings:

We produced and delivered distribution cabinets at all listed buildings (reference elcetrical installations) where we perform works, here is the list of buildings on which we did not perform all the work, but we made and delivered distribution cabinets)
 • RAZVODNI ORMARI- Zgrada Vlade RS
 • RAZVODNI ORMARI- HEMODIJALIZA BIJELJINA
 • RAZVODNI ORMARI- KUPALISTE LAKTASI
 • RAZVODNI ORMARI- TUNEL KLASNICE
 • RAZVODNI ORMARI- BOLNICA NEVESINJE
 • RAZVODNI ORMARI- Terminacija ormara upravljanja u Rafineriji Brod
 • RAZVODNI ORMARI-FIS BIHAC
 • RAZVODNI ORMARI-za glavni projekat prateceg grejanja RAFINERIJA MODRICA

V DELIVERY OF GOODS:

 • Delivery of electricity meters according to the sales contract number 679-1 / 09 signed with MH " ERS " TREBINJE ZP " ELEKTRO DOBOJ " a.d Doboj
 • SIN doo- Supply of electrical materials Hospital Nevesinje
 • Poste Srpske - Supply security bags
 • Uprava za indirektno oporezivanje- Supply UPS
 • Elektroprenos BIH- Supply heaters and converters
 • MUP RS - Supply reflectors
 • KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOCA- Supply LCD TV
 • ,,Rafinerija nafte" a.d. Brod Supply cables
 • Rafinerija ulja a.d. Modrica Supply UPS
 • Poste Srpske- Supply UPS
 • mtel Banja Luka - Supply UPS

VI DEVI - HEATING CABLES:

 • MIKROPEK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • CENTRUM GUTTER HEATERS Zaluzani
 • PINKI s.t.r. NATASA CVIJETIC FLOOR HEATING Banja Luka
 • KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE BANJA LUKA FLOOR HEATING Banja Luka
 • ELIOS FLOOR HEATING I GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TOPOLINO COMPANI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • OBI MARKET BANJA LUKA- AX TROPIK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • PRO - GRUPEN FLOOR HEATING Banja luka
 • TERMIK D.O.O. GUTTER HEATERS Banja Luka
 • FRUTELA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • OMNIKOM FLOOR HEATING Banja Luka
 • NOVA BANKA BJELJINA GUTTER HEATERS Banja luka
 • EURO GAME GUTTER HEATERS - FLOOR HEATING Banja Luka
 • NISKOGRADNJA-RESTORAN I APARTMANI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HOLSTEIN REPRO CENTAR FLOOR HEATING - HEATING PIPES Nova Topola
 • AUTOMILOVANOVIC GUTTER HEATERS - novi objekat Banja Luka
 • DRAGAN STANIVUKOVIC-OBJEKAT M:TEL BUDZAK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TELEKOM SRPSKE-MENDICINSKA ELEKTRONIKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • MERKATOR trgovaci centar HEATING PIPES AND GUTTER HEATERS - Banja Luka Banja Luka
 • TREND MARKETING SISTEM FLOOR HEATING Banja Luka
 • HYPO ALPE ADRIA BANKA GUTTER HEATERS ZA PODZENME GARAZE Banja Luka
 • RAIFFEISEN BANKA GUTTER HEATERS ZA PODZENME GARAZE Banja Luka
 • PERSPEKTIVA DOO GUTTER HEATERS Banja Luka
 • GRADID INZINJERING-OBJEKAT GRADISKA GUTTER HEATERS Gradiska
 • GRADID INZINJERING-OBJEKAT BANJA LUKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • AUTO MILOVANOVIC-SPO JAJACKA ULICA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • PRODAJNO SERVISNI CENTAR CITROEN VOZILA C AUTO GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO - PRIVATNI OBJEKTI FLOOR HEATING Banja Luka
 • OSNOVNA SKOLA U VARESU GUTTER HEATERS Vares
 • VRHOVNI SUD GUTTER HEATERS Banja Luka
 • ARAGOSTA INVEST-STAMBENI OBJEKAT GUTTER HEATERS I GRIJANJE RAMPI Banja Luka
 • TROPIC CENTAR BANJA LUKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • MIKROFIN GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HOTEL KARDIJAL GUTTER HEATERS Teslic
 • LTG COMPANY-OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • UPRAVNA ZGRADA HIDROELEKTRANE BOCAC GUTTER HEATERS Mrkonjic Grad
 • GRAFOMARK GUTTER HEATERS Laktasi
 • NLB RAZVOJNA BANKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • EURO GAS GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TROPIC DOO-STAMBENA ZGRADA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO-SPO PETRA PRERADOVICA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO-UPRAVNA ZGRADA MIKORFIN GUTTER HEATERS Banja Luka
 • KPZ TUNJICE GUTTER HEATERS Banja Luka
 • FRANJEVACKI SAMOSTAN - PETRICEVAC GUTTER HEATERS Banja Luka
 • APEX MONT- UPRAVNA ZGRADA UINQA OSIGURANJE GUTTER HEATERS Bihac
 • EL. RADNJA-UPRAVNA ZGRADA GUTTER HEATERS Trepce
 • ARAGOSTA INVEST-SPO JOVANA DUCICA GUTTER HEATERS E Banja Luka
 • VOLKS BANK BANJA LUKA - UPRAVNA ZGRADA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TOPLANA BANJA LUKA HEATING PIPES Banja Luka
 • PINGVIN 2B GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HABITAT BANJA LUKA GUTTER HEATERS,ACCESS RAMP HEATING Banja Luka
 • KGH PLUS FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • DEMETRA D.O.O. FLOOR HEATING CELINAC
 • SPEKTRA DMG GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PINGVIN FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • ARS STUDIO FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • DIONIS ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • MM INVEST ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • ZEV RAVNOGORSKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPCA GIMNAZIJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PICERIJA SANTOS GUTTER HEATERS DONJI VAKUF
 • JZU DOM ZDRAVLJA GUTTER HEATERS LAKTASI
 • ARAGOSTA INVSET GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZAEV TINA UJEVICA 1 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MONT COMPUTERS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • TELEKOMUNIKACIJE RS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • DOMINO D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MICROELECTRONICA AD GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • POSTE SRPSKE GUTTER HEATERS MRKONJIC GRAD
 • AGROFED GUTTER HEATERS NOVA TOPOLA
 • HIDROINZINJERING GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRODA MONT D.O.O. GUTTER HEATERS DOBOJ
 • BOBAR INZENJERING BLACONY HEATING BIJELJINA
 • CENTRALNA BANKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZEV RAVNOGORSKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPCA GIMNAZIJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PICERIJA SANTOS GUTTER HEATERS DONJI VAKUF
 • JZU DOM ZDRAVLJA GUTTER HEATERS LAKTASI
 • ARAGOSTA INVSET GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZAEV TINA UJEVICA 1 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MONT COMPUTERS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • TELEKOMUNIKACIJE RS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • DOMINO D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MICROELECTRONICA AD GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • POSTE SRPSKE GUTTER HEATERS MRKONJIC GRAD
 • AGROFED GUTTER HEATERS NOVA TOPOLA
 • HIDROINZINJERING GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRODA MONT D.O.O. GUTTER HEATERS DOBOJ
 • BOBAR INZENJERING GRIJANJE BALKONA BIJELJINA
 • CENTRALNA BANKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • 078 COMERCE D.O.O. FLOOR HEATING NOVA VAROS - BANJA LUKA
 • INTEGRA INZENJERING GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • ZEV RAKOVACKIH RUDARA 10 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPSTINA GACKO GUTTER HEATERS GACKO
 • PROGRES GRADNJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • HIDROKOP GUTTER HEATERS I FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • EAST CODE FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • KALDERA COMPANY FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • TEKTON D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • ADRIJA HEATING PIPES BANJA LUKA
 • ANGO FRIGO ELECTRIC - M.JELIC HLADNJACA JELICKA-PRIJEDOR
 • ELEKTROPRENOS GUTTER HEATERS B-LUKA- RAMICI
 • EUROMONT HEATING PIPES BANJA LUKA
 • CRKVA MRCEVCI FLOOR HEATING LAKTASI-MRCEVCI
 • ARAGOSTA IVEST GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • KONCEPT FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • H&G GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MAX MARA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZEV TINA UJEVICA 5 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRIJEDORCANKA FLOOR HEATING PRIJEDOR
 • GRA? PROMET GUTTER HEATERS STANARI
 • HITING D.O.O. FLOOR HEATING (STAN U SOLUNSKOJ ULICI) BANJA LUKA
Copyright (C) 2011 KORS DOO All rights reserved