Engleski Srpski
Tel: 051 327- 430, 301-897
Braće Pišteljića 1
78000 Banja Luka
Email: kors@blic.net
Electric Installations
Distribution Cabinets
Electric heaters - GLAMOX
Heating cables - DEVI
Lightning arresters with early start - SERELI
UPS - RIELLO ITALY
RADE KONČAR - contactors, switches and relays
Reactive power compensation
Cutting tools - DIEWE GERMANY

REFERENCE LISTSI REFERENCE LIST - ELECTRICAL INSTALLATIONS

 • GLAVNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE CENTRALNE BANKE BIH U BANJOJ LUCI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED-Pripremni radovi vanjska rasvjeta i gradilišni ormari sa napajanjem,TERMOELEKTRANE STANARI
 • DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED- Elektroinstalaterski radovi JAKE STRUJE I VATRODOJAVE na objektima TERMOELEKTRANE STANARI
 • IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA U OBJEKTIMA ZA POTREBE GRADILIŠTA,TERMOELEKTRANE STANARI
 • Objektat ELEKTRO RADIONICE i MAŠINSKE RADIONICE i vanjski razvod MAŠINSKE I ELEKTRO RADIONICE Termoelektrane Stanari
 • UPRAVNA ZGRADA PK RAŠKOVAC u Stanarima
 • UPRAVNA ZGRADA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA U Brčkom
 • GRANIČNI PRELAZ GRADIŠKA I FAZA
 • REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA HOTELA "KARDIAL", IZGRADNJA BAZENA NA OTVORENOM PROSTORU I OPREMANJE KUHINJE I WELLNES-a, Isporuka i ugradnja trafostanice i agregata, ZTC Banja Vrućica u Tesliću
 • IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA JAKE I SLABE STRUJE TERAPIJSKE ZGRADE, PRIZEMLJA I SUTERENA HOTELA SRBIJA u sklopu kompleksa Banja Vrućica
 • Podzemni tunel između hotela Kardial i hotela Srbija sa uređenjem platoa nad dijelom tunela u krugu ZTC „Banja Vrućica“
 • IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA u FABRICI DUVANA a.d. Banja Luka
 • SPORTSKA DVORANA LAKTAŠI Izvođenje radova elektroinstalacija, trafostanice i javne rasvjete, kao i isporuka i montaža sportske opreme
 • SPORTSKA DVORANA NOVI GRAD
 • RAIFFEISEN BANKA Banja Luka
 • RAIFFEISEN BANKA Doboj
 • KOMERCIJALNA BANKA BANJA LUKA Naručioc AD MERKUR BANJA LUKA
 • KOMERCIJALNA BANKA MRKONJIĆ GRAD
 • ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka POSLOVNICA PRNJAVOR Ulica Veljka Milankovića broj 1
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka-Proširenje, razdvajanje instalacija i rekonstrukcija razvodnih ormara za objekat C i glavnog razvodnog ormara za objekat A "
 • POSLOVNICA UNICREDIT BANKE PRNJAVOR
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka- IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VISOKO PRIZEMLJE I AUTOŠALTER
 • Objekat sa maksimalnim obezbjeđenjem i intezivnim programom postupanja u Kazneno-popravnom zavodu Foča
 • Elektroinstalaterski radovi na nadogradnji postojećeg objekta osuđeničkog paviljona u krugu KPZ TUNJICE u Banja Luci
 • “HEMOFARM”- ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SONIC I STEND, a sve u svrhu proširenja proizvodno skladišnih kapaciteta fabrike čvrstih formi lijekova u Banja Luci u fabričkom kompleksu Novakovići
 • “HEMOFARM”- isntalacije jake struje u okviru radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji proizvodnog pogona koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Razvlačenje mreže za automatiku termotehničkih instalacija i opreme u objektu "Sonic" i "Stend", Banja Luka – Novakovići,kao i u objektu koji se nalazi na lokaciji Proizvodno-Poslovna zona Novakovići, Tunjice, Banja Luka, na objektu koji je sagrađen na parceli broj 525/3 k.o.o. Vujinovići
 • “HEMOFARM”- Rekonstrukcija sobe za razmeravanje u Hemofarm D.O.O. Banja Luka – Novakovići,
 • Izvođenje elektroinstalacija u prostoru Zavoda za Radiologiju u krugu KBC Banja Luka
 • Izvođenje elektroinstalacija za mašinske instalacije u krugu KBC BANJA LUKA
 • Izvođenjem elektroinstalaterskih radova- isporuka i ugradnja nosača kablova kao i energetskih i signalnih kablova za objekte Kotlovnica Starčevica i Kosmos Banja Luka
 • ProCredit Bank d.d. Sarajevo-ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U FILIJALI BANJA LUKA UL. BRACE POTKONJAKA br.4
 • ООО "ЗНСМ" Брод, Босния и Герцеговина PRIKLJUČIVANJE SISTEMA ELEKTROGRIJANJA IMPULSNIH LINIJA INSTRUMENTACIJE NA SEKCIJAMA 30, 31, 32, 34, 35, 37, 50, 53, 56 I 92 KA POSTOJEĆIM ELEKTRO MREŽAMA U ,,RAFINERIJI NAFTE'' A.D. BROD 111131
 • UNA GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE KOZARSKA DUBICA- IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA VRTIĆ KOLIBRI
 • J.P. PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE - IZGRADNJA SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRNSICAMA U LAKTAŠIMA, KLAŠNICAMA I ALEKSANDROVCU
 • “ICM TRADE” SALON I SERVIS AUTOMOBILA VW, Glamočani
 • Dom kulture Mrkonjić Grad Investitor : OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD
 • PROTIVGRADNA ZAŠTITA R.Srpske (38 objekata)
 • “EUROHEM”- TVORNICA DETERDŽENATA- Banja Luka
 • POGON ZA PRERADU STOČNE HRANE GUBER- PRNJAVOR
 • FABRIKA VODE Centra za banjsko-klimatsko liječenje Guber Srebrenica
 • KAFE VIDIKOVAC Centra za banjsko-klimatsko liječenje Guber Srebrenica
 • “FLOREX”-PROIZVODNA HALA I KOTLOVNICA
 • TVORNICA TEKSTILA “PERPER” Malo Blaško
 • TVORNICA "ABI SEZ" –Zalužani
 • “SIMPROMAKS” –NOVI GRAD
 • DRVNA INDUSTRIJA PODGRADCI
 • "CARMEN LINE " TVORNICA KONFEKCIJE -Trn
 • JU Novi Urbanistički Zavod Banja Luka-sanacija
 • S.P.O. P0+P+4+PE I P0+P+5+PE i prostora Jevrejski Kulturni Centar na uglu Ul. Gavre Vučkovića i Save Kovačevića u Banjoj Luci
 • S.P.O ulica Sime Miljuša (57 stanova 8 poslovnih prostora), Banja Luka
 • S.P.O. „TOPOLINO“ LAMELA I,II,III, Vase Glušca, Banja Luka
 • S.P.O. KOLEKTIVNO STANOVANJE, L1,2,3,4 I GARAŽE, Banja Luka
 • S.P.O. LEC Vl. Jokić Aleksandar
 • S.P.O. Investitor Magra d.o.o. Banja Luka
 • S.P.O. P0+P+2+M - u Ulici Mladena Stojanovića Banja Luka Investitor Domino d.o.o.
 • "POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA P0+P+2+M" Naručioc ”BDB AGENT” u Ulici I Krajiškog korpusa u Banja Luci
 • S.P.O. “ BEWO RIVER APARTMENT” – Banjaluka
 • Stambeno poslovni objekat P0+P+4+PE U Ulici Petra Preradovića u Banja Luci Investora Habitat
 • STAMBENI OBJEKAT na k.č. 4193 i 4194 k.o. Banja Luka 7 u Ul. Milana Rakića-TRGOVINA a.d. Laktaši
 • STAMBENI OBJEKTI S-18,S-45,S 45+15 Derventa- INVESTITOR "WORLD BANK"
 • ’’ŠESNAEST STAMBENIH JEDINICA U VELIKOM BLAŠKOM OPŠTINA LAKTAŠI’’
 • POSLOVNA ZGRADA "JELŠINGRAD" Banja Luka
 • P.O. “Kulturno informatički centar za slijepa lica” – Ul. Frane Supila, Banja Luka
 • P.O. “ NISKOGRADNJA”, u Ulici Vase Pelagića 2 Banja Luka
 • P.O. "PINGVIN 2B", Banja Luka
 • STAMBENI objekat ZGRADA 1,2,3 I 4 , VANJSKA RASVJETA I TRAFOSTANICA U ULICI KOSTE JARIĆA U BANJA LUCI
 • SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA OPŠTINA GACKO
 • AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA Bosna i Hercegovina-ODRŽAVANJE INSTALACIJE
 • Stambeni P+1+M "Krajina Klas" d.o.o. u BANJA LUCI, Ada-Debeljaci 2, Banja Luka
 • MONTAŽNE KUĆE -KANADA ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA (Trebinje,Ljubija,Šargovac,Laktaši i Derventa)
 • ŠUMARSKI FAKULTET (komplet radovi)- Banja Luka
 • ELEKTRO-TEHNIČKI FAKULTET BANJA LUKA -IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA ZA NADZIĐIVANJE ETAŽE NAD DIJELOM POSTOJEĆEG OBJEKTA
 • NISKOGRADNJA doo-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I I II FAZA Banja Luka
 • VATROGASNI DOM BANJA LUKA LUKA -IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
 • GRADIP- REZERVOAR DR3 U GRABIK ILOVI, DR1 U PEČENEG ILOVI, DR4 U MAĆINOM BRDU OPŠTINA PRNJAVOR
 • "Kino Palas rekonstrukcija " OSKAR FILM d.o.o.
 • "ALTERNATIVNA TV" Banja Luka- komplet elektro instalacije jake i slabe struje
 • "ALTERNATIVNA TV" – Relej, Banja Luka
 • "BEL TELEVIZIJA " - Banja Luka
 • LISINA KOZARA -TV RELEJ ATV TELEVIZIJA
 • „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ RS Banja Luka
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Banja Luka
 • UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA U ULICI NIKOLE TESLE
 • ADAPTACIJA I SANACIJA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA broj 31 Banja Luka MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA Republička direkcija za promet i kontrolu proizvodnje NVO razni radovi
 • Tržni centar u Banja Luci, ul Branka Popovića izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 802/1 FRUCTA TRADE- FRUCTA TRADE
 • Pekara Tehnorad Derventa
 • ROBNA KUĆA “IZBOR” Doboj
 • MARKET DELTA -JADRANKA -LAUŠ, Banja Luka
 • KONZUM ("OLIJANDER - JELENA") u Laktašima
 • TRŽNI CENTAR"MILENIJUM" - Derventa (8000m2)
 • TRŽNI CENTAR- Teslić
 • SANACIJA UPRAVNE ZGRADE “TELEKOM”
 • “TELEKOM KONTAKT CENTAR“ –sanacija, Banja Luka
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD-izvođenje radova izgradnje i unutrašnjeg uređenja prostora TKC Banja Luka NOS I SALA ZA PREZENTACIJU )
 • TELEKOM SRPSKE-PREPAID SERVIS
 • SANACIJA OBJEKTA CENTRALNOG SKLADIŠTA VELETEKSTIL- TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA FAZA III
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- Građevinsko-zanatski, mašinski i elektro radovi na uređenju i opremanju poslovne jedinice u Modriči , Ulica Cara Lazara bb
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJE ATC LAUŠ
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Rekonstrukcija elektroinstalacija u kancelarijama br. 4 i br. 8 i zajedničkog dijela elektroinstalacija na IV spratu aneksa ’A’ Medicinske elektronike , kao i na prvom spratu ANEKSA “B”
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD Izvođenje radova na elektro instalacijama na trećem spratu Medicinske elektronike – objekat 'A' i prvom spratu Aneksa 'B'.
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD- ADAPTACIJA PJ.TREBINJE,LJUBINJE,GACKO I NEVESINJE
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – ADAPTACIJA ZGRADA ALFOM
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – SANACIJA PJ FOČA,BRATUNAC,SOKOLAC,LOPARE I ZVORNIK
 • TELEKOMUNIKACIJE RS AD – SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U BOSANSKOM BRODU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- SANACIJA POSLOVNE JEDINICE U VIŠEGRADU
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ENTERIJERA I OPREMANJU U PJ MTEL-A VIŠEGRAD-ANDRIĆ GRAD
 • TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA- PJ Gospodska ulica Banja Luka
 • MTEL AD . BANJA LUKA -Uređenje i opremanje poslovnice MTEL-a u Gradišci
 • MTEL AD . BANJA LUKA -Uređenje i opremanje poslovnice MTEL-a u Bijeljini
 • L.T.G. COMPANY d.o.o. GALERIJA BANJA LUKA
 • GALERIJA PLUS Izložbeno prodajni salon Muzeja Savremene umjetnosti u Srpskoj ulici u Banja Luci
 • NADOGRADNJA DVA SPRATA ZGRADE VRHOVNOG SUDA u BANJALUCI
 • OŠ JOVAN DUČIĆ NENADA KOSTIĆA 7 BANJA LUKA
 • VISOKA ŠKOLA KOMUNIKOLOŠKI KOLEDŽ - Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA OŠTRA LUKA – INVESTITOR- JAPANSKA VLADA
 • UGOSTITELJSKA ŠKOLA BANJA LUKA
 • OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Banja Luka
 • “Izgradnja fiskulturne dvorane u Područnoj školi osnovne škole «Holandija» Slatina u Boškovićima“
 • Vanjska rasvjeta oko Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci Investitor Univerzitet Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA SA FISKULTURNOM DVORANOM- Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA "AGIĆI "- Derventa
 • OSNOVNA ŠKOLA - KOSTREŠ - INVESTITOR "SANDNES- DUBROVNIK GROUP" Sandnes, Norway
 • TEHNIČKA ŠKOLA – Bijeljina
 • STUDENTSKI CENTAR NIKOLA TESLA Banja Luka -Izvođenje montažnih radova i isporuka opreme po projektu Rješenja internet pristupa u studentskom centru
 • Građevinski i ostali radovi na benzinskoj stanici “NESTRO PETROL” a.d. Bojića Han
 • Upravna zgrada Nestro Petrol a.d. U Ulici Kralja Alfonsa XIII br. 9- Demontaža stare i postavka nove elektro opreme (kablaža, osigurači itd..) računarske mreže (pasivna računarska mreža) i vatrodojave
 • "KRAJINA PETROL" -SANACIJA 14 BENZINSKIH PUMPI - KOMPLET
 • "KRAJINA PETROL "-NOVI REZERVOARI,KOMPLET AUTOMATIKA I VANJSKA RASVJETA
 • "KRAJINA PETROL" (pogon Ramići i Derviši)
 • "KRAJINA PETROL" -UPRAVNA ZAGRADA - Ramići
 • BENZINSKA PUMPA- Modriča
 • VU " KRAJINA"-POSLOVNI PROSTORI - Banja Luka
 • "OBS"- Banja Luka
 • KASARNA " MANJAČA "
 • KASARNA " VRBAS " - Banja Luka
 • KASARNE " MALI LOGOR"
 • KASARNA " KOZARA"- Banja Luka
 • KASARNA "SARICA"- Banja Luka
 • KASARNA “PETAR MRKONJIĆ”- Mrkonjić Grad
 • VP 1050 -UPRAVNA ZGRADA
 • BISKUPIJA " KARITAS " Banja Luka - INVESTITOR "IOM"
 • PTT – Šipovo
 • Sanacija i adaptacija objekta Pošte 78400 Gradiška, razni radovi
 • AUTOBUSKA STANICA- Šipovo
 • "VITAMINKA" - VELIKA HALA
 • "VITAMINKA" - MALA HALA
 • "VITAMINKA " - UPRAVNA ZGRADA
 • "VITAMINKA" - KOTLOVNICA
 • "VITAMINKA"- Sanacija vanjske rasvjete
 • VANJSKA RASVJETA - Slatina (3,8 km)
 • UREĐAJ OTPADNIH VODA Slatina
 • NISKO NAPONSKA I VISOKO NAPONSKA MREŽA Slatina
 • BETONSKE TRAFO STANICE X2 Slatina
 • AMBULANTA -Slatina
 • VODOVOD Slatina
 • VODOVOD Laktaši
 • VODOVOD Bosanski Novi
 • PROIZVODNE HALE “SLATEX”
 • UPRAVNA ZGRADA “SLATEX”

II  PROJECTS OF INVESTOR GRADSKA UPRAVA Banja Luka:

 • STAMBENA ZGRADA ZA RATNE VOJNE INVALIDE U NASELJU ADA LAMELA 1,2,3 - B. V. Stepe Stepanovića, Banja Luka, 34 stana
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- NAPAJANJE RAČUNARSKE OPREME
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA ADAPTACIJA KABINETA SALA ZA SASTANKE i II SPRATA
 • SKUPŠTINA OPŠTINE BANJA LUKA- KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA EL.INSTALACIJA NA II SPRATU I POTKROVLJU SO Banja Luka
 • TURISTIČKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE, TURISTIČKA ORGANIZACIJA – Banja Luka
 • MUP RS- IZRADA RAČUNARSKE MREŽE
 • MUP RS- RADOVI NA ADAPTACIJI, CJB Banja Luka, razni radovi
 • ADAPTACIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U ZALUŽANIMA
 • SANACIJA Društvenog Doma u Bronzanom Majdanu, SANACIJA I ADAPTACIJA MJESNE ZAJEDNICE ČESMA, MJESNE ZAJEDNICE KOČIĆEV VIJENAC I MJESNE ZAJEDNICE BULEVAR razni radovi
 • DOGRADNJA SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U UL. JOSIFA PANČIĆA BR. 4 U BANJA LUCI – “TROPIC STARČEVICA” razni radovi
 • SO BANJA LUKA-SANACIJA RAVNOG KROVA IZNAD SALE 238, UREĐENJE ATRIJUMA, IZRADA KOSE RAMPE I LIFTA
 • VANJSKA RASVJETA U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA
 • MBTS U UL. MAJEVIČKA BANJA LUKA SA PRIPADAJUĆIM VN VODOM
 • GENERALOVA VILA BANJA LUKA (OBJEKAT UPRAVE CENTRA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE)
 • DOM SOLIDARNOSTI BANJA LUKA
 • DOM VOJSKE BANJA LUKA
 • JAVNE GARAŽE U OBJEKTU „ESTETIKA CENTAR“ ul. Vidovdanska b.b. Banjaluka
 • POLIKLINIKA-sanacija elektroinstalacija podrum i prizemlje, Banja Luka
 • RAKOVAČKE BARE-elektroinstalacije „PAUK SLUŽBA“, Banja Luka
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENU DJECU razni radovi
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE OBILIĆEVO
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE MIŠIN HAN
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE STRIČIĆI
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE U PLATONOVOJ ULICI BANJA LUKA
 • Vanjska rasvjeta –izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz učešće građana u sledećim ulicama: Subotička i druge u Banjoj Luci
 • Sanacija tri poslovna prostora Grada Banja Luka u ulici Vojvode Momčila
 • Rekonstrukcija aneksa IV zgrade Administrativne službe grada Banja Luke
 • Sanaciji domova kulture u M.Z Verići i M.Z. Debeljaci

III PROJECTS OF INVESTOR TROPIC d.o.o.:

 • “TROPIC CENTAR” I FAZA–Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Brod
 • "TROPIC CENTAR" - VANJSKA RASVJETA Brčko
 • “TROPIC CENTAR” –Prijedor
 • “TROPIC CENTAR” –Novi Grad
 • “TROPIC CENTAR” –Doboj
 • TRAFOSTANICE "TROPIC CENTAR"- Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Brod
 • “TROPIC“ SUPERMARKET Borik, Banja Luka
 • "TROPIC" TVORNICA ZA PRERADU RIBE- Klašnik
 • “TROPIC CENTAR” II FAZA, 6000 m2 –Banja Luka
 • "TROPIC CENTAR" ZALUŽANI-sanacija
 • "TROPIC CENTAR" BIJELJINA – RASVJETA
 • "TROPIC CENTAR" OBILIĆEVO BANJA LUKA
 • "TROPIC CENTAR" BOSANSKI BROD
 • "TROPIC CENTAR" BRČKO
 • RAZDVAJANJE MJERENJA TROPIC DOO-TROPIC MALOPRODAJA
 • OBJEKAT ”OBI” BANJA LUKA-(TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL,NN KABLOVI, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE U OBJEKTU),
 • "MERCATOR GRADIŠKA" -(TRAFOSTANICA, VANJSKA RASVJETA, SN KABL,NN KABLOVI, ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE U OBJEKTU)
 • OBJEKAT MOJ MARKET Aleja centar , Krajina

IV DELIVERY OF DISTRIBUTION CABINETS for buildings:

We produced and delivered distribution cabinets at all listed buildings (reference elcetrical installations) where we perform works, here is the list of buildings on which we did not perform all the work, but we made and delivered distribution cabinets)
 • RAZVODNI ORMARI- Zgrada Vlade RS
 • RAZVODNI ORMARI- HEMODIJALIZA BIJELJINA
 • RAZVODNI ORMARI- KUPALIŠTE LAKTAŠI
 • RAZVODNI ORMARI- TUNEL KLAŠNICE
 • RAZVODNI ORMARI- BOLNICA NEVESINJE
 • RAZVODNI ORMARI- Terminacija ormara upravljanja u Rafineriji Brod
 • RAZVODNI ORMARI-FIS BIHAĆ
 • RAZVODNI ORMARI-za glavni projekat pratećeg grejanja RAFINERIJA MODRIČA

V DELIVERY OF GOODS:

 • Delivery of electricity meters according to the sales contract number 679-1 / 09 signed with MH " ERS " TREBINJE ZP " ELEKTRO DOBOJ " a.d Doboj
 • SIN doo- Supply of electrical materials Hospital Nevesinje
 • Pošte Srpske - Supply security bags
 • Uprava za indirektno oporezivanje- Supply UPS
 • Elektroprenos BIH- Supply heaters and converters
 • MUP RS – Supply reflectors
 • KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA- Supply LCD TV
 • „Rafinerija nafte“ a.d. Brod Supply cables
 • Rafinerija ulja a.d. Modriča Supply UPS
 • Pošte Srpske- Supply UPS
 • mtel Banja Luka - Supply UPS

VI FACILITIES IN GERMANY IN WHICH KORS WORKERS WORKED AND PERFORM WORKS:

 • BETRIEBSSTETTE BAUSTELLE:PARISER PLATZ NEUBAU A1 14 STUTTGART
 • BAUSTELLE FLIGHAFEN-MINCHEN, TERMINAL 2 BELEUCHTUNE SID ALLE 15 MŰNCHEN
 • BAUSTELLE : BMW AG WERK 1.1. GEB 19+140 MINCHEN
 • BAUSTELLE AUTOBAHNMEISTEREL TBN WERKSTATT GEBIDE HOLZLURCHEN MŰNCHEN WEST
 • BAUSTELLE BMW AG WERK 6 REGENSBURG
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.32.4. MŰNCHEN /mit Der Fa NAT Anlagetechnik Elektroinstallation
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.19.1. Audi Ingolstadt MŰNCHEN /mit Der Fa ABB Neu Rohbau Audi A3 mit Der Fa NAT Anlagetechnik
 • BMW WERK 1.1. ROHBAU GEB.84. MŰNCHEN /mit Der Fa INPRO UMBAU Elektroinstallation
 • BMW WERK 1.3. ROHBAU GEB.80.0. LBBW MŰNCHEN /mit Der Fa GMN ELEKTRIK Elektroinstallation
 • Landeszentralbank STUTTGART flughafen /mit Der Fa Rheinelektra Terminal 1 MŰNCHEN /mit Der Fa ABB

VII DEVI - HEATING CABLES:

 • MIKROPEK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • CENTRUM GUTTER HEATERS Zalužani
 • PINKI s.t.r. NATAŠA CVIJETIĆ FLOOR HEATING Banja Luka
 • KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE BANJA LUKA FLOOR HEATING Banja Luka
 • ELIOS FLOOR HEATING I GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TOPOLINO COMPANI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • OBI MARKET BANJA LUKA- AX TROPIK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • PRO – GRUPEN FLOOR HEATING Banja luka
 • TERMIK D.O.O. GUTTER HEATERS Banja Luka
 • FRUTELA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • OMNIKOM FLOOR HEATING Banja Luka
 • NOVA BANKA BJELJINA GUTTER HEATERS Banja luka
 • EURO GAME GUTTER HEATERS - FLOOR HEATING Banja Luka
 • NISKOGRADNJA-RESTORAN I APARTMANI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HOLSTEIN REPRO CENTAR FLOOR HEATING - HEATING PIPES Nova Topola
 • AUTOMILOVANOVIĆ GUTTER HEATERS - novi objekat Banja Luka
 • DRAGAN STANIVUKOVIĆ-OBJEKAT M:TEL BUDŽAK GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TELEKOM SRPSKE-MENDICINSKA ELEKTRONIKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • MERKATOR trgovači centar HEATING PIPES AND GUTTER HEATERS – Banja Luka Banja Luka
 • TREND MARKETING SISTEM FLOOR HEATING Banja Luka
 • HYPO ALPE ADRIA BANKA GUTTER HEATERS ZA PODZENME GARAŽE Banja Luka
 • RAIFFEISEN BANKA GUTTER HEATERS ZA PODZENME GARAŽE Banja Luka
 • PERSPEKTIVA DOO GUTTER HEATERS Banja Luka
 • GRADID INŽINJERING-OBJEKAT GRADIŠKA GUTTER HEATERS Gradiška
 • GRADID INŽINJERING-OBJEKAT BANJA LUKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • AUTO MILOVANOVIĆ-SPO JAJAČKA ULICA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • PRODAJNO SERVISNI CENTAR CITROEN VOZILA C AUTO GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO - PRIVATNI OBJEKTI FLOOR HEATING Banja Luka
 • OSNOVNA ŠKOLA U VAREŠU GUTTER HEATERS Vareš
 • VRHOVNI SUD GUTTER HEATERS Banja Luka
 • ARAGOSTA INVEST-STAMBENI OBJEKAT GUTTER HEATERS I GRIJANJE RAMPI Banja Luka
 • TROPIC CENTAR BANJA LUKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • MIKROFIN GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HOTEL KARDIJAL GUTTER HEATERS Teslić
 • LTG COMPANY-OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI GUTTER HEATERS Banja Luka
 • UPRAVNA ZGRADA HIDROELEKTRANE BOČAC GUTTER HEATERS Mrkonjić Grad
 • GRAFOMARK GUTTER HEATERS Laktaši
 • NLB RAZVOJNA BANKA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • EURO GAS GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TROPIC DOO-STAMBENA ZGRADA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO-SPO PETRA PRERADOVIĆA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TEKTON DOO-UPRAVNA ZGRADA MIKORFIN GUTTER HEATERS Banja Luka
 • KPZ TUNJICE GUTTER HEATERS Banja Luka
 • FRANJEVAČKI SAMOSTAN - PETRIĆEVAC GUTTER HEATERS Banja Luka
 • APEX MONT- UPRAVNA ZGRADA UINQA OSIGURANJE GUTTER HEATERS Bihać
 • EL. RADNJA-UPRAVNA ZGRADA GUTTER HEATERS Trepče
 • ARAGOSTA INVEST-SPO JOVANA DUČIĆA GUTTER HEATERS E Banja Luka
 • VOLKS BANK BANJA LUKA - UPRAVNA ZGRADA GUTTER HEATERS Banja Luka
 • TOPLANA BANJA LUKA HEATING PIPES Banja Luka
 • PINGVIN 2B GUTTER HEATERS Banja Luka
 • HABITAT BANJA LUKA GUTTER HEATERS,ACCESS RAMP HEATING Banja Luka
 • KGH PLUS FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • DEMETRA D.O.O. FLOOR HEATING ČELINAC
 • SPEKTRA DMG GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PINGVIN FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • ARS STUDIO FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • DIONIS ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • MM INVEST ACCESS RAMP HEATING BANJA LUKA
 • ZEV RAVNOGORSKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPĆA GIMNAZIJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PICERIJA SANTOS GUTTER HEATERS DONJI VAKUF
 • JZU DOM ZDRAVLJA GUTTER HEATERS LAKTAŠI
 • ARAGOSTA INVSET GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZAEV TINA UJEVIĆA 1 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MONT COMPUTERS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • TELEKOMUNIKACIJE RS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • DOMINO D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MICROELECTRONICA AD GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • POŠTE SRPSKE GUTTER HEATERS MRKONJIĆ GRAD
 • AGROFED GUTTER HEATERS NOVA TOPOLA
 • HIDROINŽINJERING GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRODA MONT D.O.O. GUTTER HEATERS DOBOJ
 • BOBAR INŽENJERING BLACONY HEATING BIJELJINA
 • CENTRALNA BANKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZEV RAVNOGORSKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPĆA GIMNAZIJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PICERIJA SANTOS GUTTER HEATERS DONJI VAKUF
 • JZU DOM ZDRAVLJA GUTTER HEATERS LAKTAŠI
 • ARAGOSTA INVSET GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZAEV TINA UJEVIĆA 1 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MONT COMPUTERS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • TELEKOMUNIKACIJE RS GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • DOMINO D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MICROELECTRONICA AD GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • POŠTE SRPSKE GUTTER HEATERS MRKONJIĆ GRAD
 • AGROFED GUTTER HEATERS NOVA TOPOLA
 • HIDROINŽINJERING GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRODA MONT D.O.O. GUTTER HEATERS DOBOJ
 • BOBAR INŽENJERING GRIJANJE BALKONA BIJELJINA
 • CENTRALNA BANKA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • 078 COMERCE D.O.O. FLOOR HEATING NOVA VAROŠ - BANJA LUKA
 • INTEGRA INŽENJERING GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • ZEV RAKOVAČKIH RUDARA 10 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • OPŠTINA GACKO GUTTER HEATERS GACKO
 • PROGRES GRADNJA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • HIDROKOP GUTTER HEATERS I FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • EAST CODE FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • KALDERA COMPANY FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • TEKTON D.O.O. GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • ADRIJA HEATING PIPES BANJA LUKA
 • ANGO FRIGO ELECTRIC – M.JELIĆ HLADNJAČA JELIĆKA-PRIJEDOR
 • ELEKTROPRENOS GUTTER HEATERS B-LUKA- RAMIĆI
 • EUROMONT HEATING PIPES BANJA LUKA
 • CRKVA MRČEVCI FLOOR HEATING LAKTAŠI-MRČEVCI
 • ARAGOSTA IVEST GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • KONCEPT FLOOR HEATING BANJA LUKA
 • ARAGOSTA INVEST GRIJANJE RAMPE BANJA LUKA
 • H&G GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • MAX MARA GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • ZEV TINA UJEVIĆA 5 GUTTER HEATERS BANJA LUKA
 • PRIJEDORČANKA FLOOR HEATING PRIJEDOR
 • GRAĐ PROMET GUTTER HEATERS STANARI
 • HITING D.O.O. FLOOR HEATING (STAN U SOLUNSKOJ ULICI) BANJA LUKA

Copyright © 2011 KORS DOO All rights reserved